香港第037期开奖结果

English [en]  Deutsch [de]  español [es]  فارسی [fa]  français [fr]  italiano [it]  日本語 [ja]  Nederlands [nl]  português do Brasil [pt-br]  русский [ru]  Shqip [sq]  Türkçe [tr]  українська [uk]  简体中文 [zh-cn]  繁體中文 [zh-tw]  

Free Software Free Society

Together we have the opportunity to empower the world through the use of free software. The only way to counter proprietary software companies and the billions of dollars they use to strip user rights is through the power of your voice and your generosity. .

214 Joined
600 New Members

Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

GNU është i vetmi sistem operativ i zhvilluar për t’u dhënë liri përdoruesvetë tij. Ç’është GNU-ja, dhe ç’liri është në lojë?

Ç’është GNU-ja?

GNU-ja është një sistem operativ që është software i lirë—pra, që respektonlirinë e përdoruesve. Sistemi operativ GNU përbëhet nga paketa GNU (programetë hedhur në qarkullim enkas nga Projekti GNU) si dhe software i lirë ihedhur në qarkullim nga palë të treta. Zhvillimi i GNU-së bëri të mundurpërdorimin e një kompjuteri pa software që nëpërkëmbin lirinë tuaj.

Këshillojmë versione të instalueshëm tëGNU-së (më saktë, shpërndarje GNU/Linux) që janë plotësisht software ilirë. Më tepër mbi GNU-në gjeni më poshtë.

Provojeni GNU/Linux-in

 [Pamje ekrani nga Hyperbola me përgjegjësin e dritareve i3] 

me , cool-retro-term(emulues terminali), Gimp (përpunues figurash), dhe Iceweasel-UXP(shfletues)

 [Pamje ekrani nga Dragora 3.0-beta1 me përgjegjësin e dritareveIceWM]   [Pamje ekrani e Guix 0.15 me desktopin GNOME 3]   [Pamje ekrani nga Hyperbola 0.3 me përgjegjësin e dritarevei3]   [Pamje ekrani e PureOS 8 me desktopin GNOME 3   [Pamje ekrani nga Trisquel 8 me desktopin MATE] 
Dragora / IceWM Guix / GNOME3 Hyperbola / i3 PureOS / GNOME3 Trisquel / MATE

… ose

Ç’është Lëvizja Për Software-i i Lirë?

Lëvizja për software të lirë lufton që përdoruesit e kompjuterit të fitojnëlirinë që sjell software-i i lirë. Software-i i lirë vendos përdoruesit nëkontroll të punës së tyre me kompjuter. Software-i jo i lirë i vendospërdoruesit nën pushtetin e zhvilluesit të software-it. Shihni .

Ç’është Software-i i Lirë?

Software i Lirë do të thotë që përdoruesit janë të lirë të xhirojnë,kopjojnë, shpërndajnë, studiojnë, ndryshojnë dhe përmirësojnësoftware-in.

Software-i i Lirë është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin,do të duhej të sillnit në mend “i lirë” si te “fjala elirë”, jo si te “birrë falas”.

Më saktë, software i lirë do të thotë që përdoruesit e një programi gëzojnëkatër liritë thelbësore:

 • Liria për ta xhiruar programin si të doni, për çfarëdo qëllimi (liria 0)
 • Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta ndryshuar që të bëjëllogaritjet tuaja ashtu si doni ju (liria 1). Hyrja në kodin burim ështëparakusht për këtë.
 • Liria për të rishpërndarë kopje, që kështu të mund t’u vini në ndihmë tëtjerëve (liria 2).
 • Liria për t’u shpërndarë të tjerëve kopje të versioneve tuaj të modifikuar(liria 3). Duke bërë kështu mund t’i jepni krejt bashkësisë një shans përtë përfituar nga ndryshimet tuaja. Parakusht për këtë është hyrja në kodinburim.

Zhvillimet në përdorimin e teknologjisë dhe rrjeteve i kanë bërë këto liriedhe më tërëndësishme tani香港第037期开奖结果 se ç’qenë më 1983-shin.

Sot lëvizja për software të lirë shkon më tej se zhvillimi i sistemit GNU.Shihni për më tepër të dhëna mbi çka bëjmë, dhe për një listë rrugësh se si mund të ndihmoni.

Më tepër rreth GNU-së

GNU është një sistem operativ i ngjashëm me Unix-in.Kjo do të thotë që është një grumbull i mjaft programeve: aplikacione,librari, mjete zhvilluesi, madje edhe lojëra. Zhvillimi i GNU-së, i nisurmë janar të 1984-s, njihet si Projekti GNU. Mjaft nga programet te GNU-jajanë hedhur në qarkullim nën kujdestarinë e Projektit GNU; këto i quajmë paketa GNU.

Emri “GNU” është një akronim rekursiv i “GNU's NotUnix.” “GNU”shqiptohet gnu, si një rrokje e vetme, si kur thuhet“dru”, por duke zëvendësuar dr-në me gn-në.

Programi, që në një sistem të ngjashëm me Unix-in shpërndan burimet emakinës dhe komunikon me hardware-in, quhet “kernel”. GNU-japërdoret zakonisht me një kernel të quajtur Linux. Kjo ndërthurje përbën sistemin operativGNU/Linux. GNU/Linux përdoret nga miliona vetë, edhe pse mjaftprej tyre e quajnë gabimisht“Linux”.

Kerneli i vetë GNU-së, The Hurd, ufillua më 1990 (para se të fillohej Linux-i). Vullnetarët vazhdojnë tazhvillojnë Hurd-in, ngaqë është projekt teknik interesant.

Më tepër të dhëna

The GNU Project strongly urges the community to communicate in waysthat are friendly, welcoming and kind. See the GNU Kind CommunicationsGuidelines.

Planet GNU

香港第037期开奖结果: GNU Parallel 20191222 ('Impeachment') [stable] has been released. It is available for download at: http://ftpmirror.gn...

: We recently posted a lengthy write-up of the licensing team’s activities in 2019. Although we have been real...

: The Free Software Foundation's (FSF) campaigns team workstirelessly to spread the message to the world that all softwarem...

Hidhuni Në Veprim

 • Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit ,, dhe në vendin tuaj.
 • Mbroni , dhe përkrahni me .
 • .
 • Luftoni kundër patentave mbi software-in: , dhe në Europë.

Më tepër zëra

A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto Fusha Me Përparësi tëMadhe?

 • Sistem operativ telefonash i lirë,
 • decentralizim, federim, dhe vetëstrehim,
 • përudhës, firmware, dhe dizajne hardware të lira,
 • biseda të atypëratyshme me video dhe zë,
 • nxitje e pjesëmarrjes nga persona me përfaqësim të pamjaftueshëm nëbashkësi,
 • dhe më tepër.

A mund t’i dilni zot një paketeje GNU tëpamirëmbajtur?

 • cfengine, freetalk, halifax, mcron,quickthreads, të tëra kërkojnë mirëmbajtës.
 • Veç kësaj, këto paketa presin për bashkë-mirëmbajtës: aspell, bison, gnuae, gnubik, metaexchange, powerguru, xboard.

Për më tepër të dhëna, shihni faqet web të paketave.

Paketa GNU hedhur nëqarkullim së fundi

Përshkrime të shkurtra për krejtpaketat GNU

Paketa kuturu e sotme…

Src-highlite

GNU source-highlight reads in a source code file and produces anoutput file in which the keywords are highlighted in different colors todesignate their syntactic role. It supports over 150 different languagesand it can output to 8 different formats, including HTML, LaTeX and ODF.It can also output to ANSI color escape sequences, so that highlightedsource code can be seen in a terminal.(doc)

SIPËR

[Logo FSF-je] “The Free Software Foundation (FSF) është një entjofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së përdoruesittë kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve tësoftware-it.”

BËHUNIPJESË SHITORE

-ja ka po ashtu ente vëllezër në , dhe .
香港第037期开奖结果Mos ngurroni të bëheni pjesë e tyre!